1958 yılında doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu, Grafik Bölümü’nden 1980 yılında mezun oldu. 1979’dan bu yana çeşitli ajanslarda grafik tasarımcı ve sanat yönetmeni olarak görev aldı. Yurtiçi ve yurtdışında sergilere katıldı, çalışmaları grafik tasarımla ilgili yurtiçi, yurtdışında yayımlanan çeşitli dergilerde yer aldı. Grafik tasarımın pekçok dalında işler üretti, ödüller aldı. Grafik tasarım yarışmalarında seçici kurul üyeliği yaptı. 1994 yılından bu yana MSGSÜ, Grafik Tasarım Bölümü’nde Öğretim Görevlisidir.

He was born in 1958. He graduated from Istanbul State Academy of Fine Arts (Today Mimar Sinan Fine Arts University), Applied Industrial Arts School, Graphic Design Department in 1980. From 1979 on, he has worked in various agencies as an art director and a graphic designer. He has participated in national and international exhibitions and his works have been published in national and international graphic design publications. Tuncay has produced many works in various branches of graphic design and recieved many awards. He has been involved in design competitions as a jury member. He has been working as a lecturer in MSGSU, Graphic Design Department since 1994.